Are you a Tagalog speaking immigrant living near Surrey?  Come and learn about the Canadian tradition for Christmas, make friends and eat potluck together!

 

Contents Mga Tatalakayin
 • Join us in sharing a potluck and networking opportunity with other newcomers
 • Share your traditions, practices, and challenges in Christmas session
 • Maki-isa sa pakikibahagi sa potluck at networking sa mga dating naninirahan sa kanilang mga karanasan at ala-ala ng kapaskuhan. 
 • Pagbabahagi ng mga tradisyon, mga kinagawian at paghamon sa panahon nang kapaskuhan

 

Speaker | Magtatalakay o magsasalita Aurea Lucas, Settlement Practitioner
Registration & Inquiry | Pagpapatala 604-588-6869 ext. 242
Location | Lugar

S.U.C.C.E.S.S. Surrey-Delta Service Centre, 100-15117 101 Ave. Surrey, BC

Note:
 • Priority will be given to Permanent Residents, Convention Refugees, Protected Persons, and Live-in Caregivers. 
  Ang mga PR, taong nanganga-ilangan ng proteksiyon at mga taga pag-alaga
 • Seats are limited. Registration is required. 
  Magparehistro dahil limitado ang upuan
 • Due to Fraser Health licensing requirement, limited childminding spaces available. Register early!
  Dahil sa regulasyon ng Fraser Health para sa paglilisensiya ng Child Minding, limitado ang bilang na maaaring mabigyan ng upuan. Magparehistro ng maaga.

 

diamond border
Sign up now to take the full advantage of online settlement services.
We offer free online settlement services to support immigrants in their settlement journey.